BỘ TÀI LIỆU CẮT MAY TOÀN TẬP của TRIỆU THỊ CHƠI

26/06/2021 863

Đây là tài liệu tập trung tương đối đầy đủ mọi vấn đề thuộc phạm vi kỹ thuật của nghề may, đã được triển khai thực hiện rộng rãi cho mọi đối tượng sử dụng từ nhiều năm qua và được sắp xếp lại một cách cô đọng, có hệ thống, khoa học để các bạn tiện theo dõi, sử dụng.

BỘ TÀI LIỆU CẮT MAY TOÀN TẬP của TRIỆU THỊ CHƠI

Phần A: Kỹ thuật chung
Phần B: Kỹ thuật may cơ bản
Phần C: May các chi tiết của sản phẩm
Phần D: Thiết kế mẫu y phục
Phần E: Thực hành ứng dụng

 

link downdoan: TẢI BỘ TÀI LIỆU CẮT MAY TOÀN TẬP của TRIỆU THỊ CHƠI

 Nguồn: Sưu tầm

Sản phẩm đã xem