THÔNG TIN

YẾU TỐ 5T KHIẾN THAY ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG

Yếu tố 5T thay đổi hành vi người tiêu dùng thời trang nói riêng và hành vi người tiêu dùng nói chung

”YẾU TỐ 5T KHIẾN THAY ĐỔI HÀNH VI TIÊU DÙNG 

 

(Nguồn: VINABE - Lắng nghe. Chia sẻ.)

 

Người tiêu dùng sẽ chọn sản phẩm/dịch vụ của bạn nếu bạn biết tập trung vào 05 yếu tố quan trọng dưới đây. Làm thế nào để họ có thể đạt 05 yếu tố này khi nghĩ đến sản phẩm/dịch vụ của bạn:

 

1. THÔNG THẠO

 

Họ phải rành sản phẩm/dịch vụ của bạn. Khách hàng hiện đại rất lười tìm hiểu và họ cần bạn phải làm cách nào để họ rành về sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Đội ngũ marketing phải liên tục tối ưu hoá phương pháp nhằm tiếp cận, giúp đỡ cho khách hàng rành sản phẩm dịch vụ của bạn. Đó là điều kiện đầu tiên.

 

2. TIỆN LỢI

 

Họ phải cảm thấy khi cần đến sản phẩm dịch vụ của bạn phải hết sức dễ dàng và tiện lợi. Họ có thể đăng ký hay mua ở bất kỳ đâu mà họ cho là phù hợp. Mạng lưới kênh phân phối, hỗ trợ, kích hoạt và quy trình thủ tục phải hết sức đơn giản và phù hợp với hoản cảnh của họ. 

 

Tiện lợi còn thể hiện tính Smart của sản phẩm/dịch vụ. Làm sao họ có thể dể sử dụng theo kiểu plug&play theo xu hướng như hiện nay.

 

3. THÍCH THÚ

 

Người tiêu dùng khi nhìn thấy sản phẩm/dịch vụ và chương trình của bạn sẽ cảm thấy muốn sở hữu, muốn sử dụng. Đó là điều không dễ với các chuyên gia marketing. Cần phải nghiên cứu các giá trị gia tăng và các giá trị hấp dẫn khách hàng để sản phẩm tạo cho họ sự thích thú.

 

4. THƯỞNG 

 

Người tiêu dùng sẽ chọn bạn một phần vì sản phẩm và chương trình có lợi ích lâu dài cho họ. Tâm lý chia sẻ, chính sách khách hàng trung thành luôn là điểm quan trọng mà khách hàng muốn.

 

5. THÓI QUEN 

 

Hãy cho họ có thói quen dùng sản phẩm/dịch vụ của bạn. Có nhiều cách như cho họ dùng thử, cho họ trải nghiệm hoặc cho họ dùng trong các chương trình bán hàng tập thể như bán cho doanh nghiệp để họ dùng và từ từ họ sẽ mang về nhà cho cả nhà và cho mình. 

 

05 yếu tố nêu trên cần phải được xem xét thường xuyên cùng với giá trị của con người nhằm đảm bảo người tiêu dùng đạt được nhiều nhất sẽ có lợi cho bán hàng của bạn.

 

Các tin khác

Chat với chúng tôi
Gửi mail cho chúng tôi